IT-drift

Vi presterar alltid bättre än vår senaste framgång!


Våra kunder är beroende av en fungerande IT-infrastruktur och vill eliminera risken för driftstopp eller annat grus i maskineriet. Många gånger är det svårt, tidskrävande och kostsamt att rekrytera tillräckligt kvalificerad kompetens för att underhålla sin IT-drift, med risk att den blir eftersatt vilket kan medföra oplanerade kostnader som följd. IT-bemanning kan då vara ett alternativ där vi på ett kostnadseffektivt sätt hjälper er att tillsätta erforderlig kompetens vid tillfälliga arbetstoppar eller som vikariat vid tex föräldrarledighet etc. 

IT-bemanning kan hjälpa till med allt från mindre till större driftåtaganden, antingen löpande på konsultbasis, där vi erbjuder konsulter med specifika kompetensområden, eller som en tjänst enligt avtalad SLA som tydligt beskriver omfånget av uppdraget och som definierar tillgänglighet, inställelsetider, ansvar etc, mot en fast månadskostnad. 

Är ert företag i behov av kvalificerade och sociala IT-drift tekniker - tveka inte att höra av er till oss!

Vill du veta mer?

Jag vill ha hjälp att hitta rätt person till vår verksamhet
Jag är nyfiken på karriärmöjligheter hos IT-bemanning